Daudzfunkciju iekārtas
Cenas norādītas ieskaitot PVN (bāzes iekārtai, bez papildus aprīkojuma).